Kategórie
produkty

VIRTA Kontextové riadenie vedomostí

km01
km02km03

Knowledge management

Alebo riadenie vedomostí

V prostredí organizácie vzniká a hneď aj zaniká veľké množstvo vedomostí o postupoch, o technológiách, o riešení rôznych situácií alebo o zákazníkoch. Každá z týchto informácií ma svoju cenu. Táto hodnota sa mení v čase a prispôsobuje sa situáciám v ktorej sa spoločnosť, alebo jej pracovníci nachádzajú.

Ak je vedomosť dostupná, organizácia má vyhodu práve v situácii, keď ju potrebuje využiť. Ak je vedomosť v kontexte, vie ju organizácia nielen využiť, ale aj spojiť s nositeľom vedomosti, vyhľadať súvislosti a následnosti a efektívnejšie sa správať vo svojej snahe dosiahnuť zisk.

MORE

Aktuálna ponuka produktov tejto rady