O VIRTE

Kto je VIRTA?

VIRTA s.r.o. je spoločnosť zameraná na dodávanie a zabezpečenie riešení v oblasti ľudských zdrojov. Alebo inak, staráme sa o ľudí, aby sa im pracovalo a žilo lepšie. Pozeráme sa do budúcnosti a hľadáme cesty a spôsoby, ktoré nám pomôžu realizovať Vaše plány. Hľadáme a vyvíjame a overujeme riešenia s našim partnerom Združením komunitného vzdelávania VIRTA. Vďaka tomuto výskumu získate užitočné a overené služby, ktoré prinesú osoh Vám, Vašim zákazníkom ale aj nám, Vašim partnerom pri ceste za horizonty.
 

Čo robí VIRTA

VIRTA dodáva riešenia pre správu a zlepšovanie komunít. Podporujeme zamestnanecké komunity, odborné komunity, záujmové komunity ale aj komunity zákaznícke. Tieto komunity mapujeme, meriame, pomáhame nájsť priestor pre zlepšenie a následne ich vzdelávame, vedieme k rastu, alebo odporúčame zmeny.

Ako to robíme

Pre prácu používame digitálne technológie, sociálne nástroje na sieťach a vlastné – unikátne riešenia pre mapovanie, hodnotenie a riadenie cieľových skupín. Nie je to ľahká práca, ale baví nás. A ešte nás baví robiť ju dobre a stále lepšie a lepšie. Vieme počúvať, pozorne a trpezlivo. Len vďaka našim zákazníkom vieme ponúknuť hodnotu a úžitok.

 

 

 

Naše riešenia

Kontextové riadenie vedomostí (Knowledge management solutions)

Vedomosti, skúsenosti a spôsobilosti tvoria hodnotu ľudských zdrojov organizácie. Toľko definícia. Ľudskou rečou, ak moji zamestnanco vedia, tak vedia a spravia svoje zadania dobre, kvalitne a za prijateľné náklady. A ja môžem podnikať a vykazovať výsledky, či zisky. Lenže, čo neviem merať, veviem komtrolovať, ani riadiť, či zlepšovať. Naše riešnie to vie. A pomôže Vám riadiť Vašich zamestnancov a zveľaďovať a chrániť ľudský kapitál Vašej organizácie.
 

Intervencie a riadenie komunít (Community management)

Ľudský tvor je tvor spoločenský. Nevyliečiteľne spoločenský. Spoločnosti – komunity sa riadia svojimi zákonitosťami, majú svoju dinamiku a svoje pravidlá. My ich poznáme a vieme s nimi narábať. Vieme komunitám pomôcť, zlepšiť ich fungovanie, alebo intervenovať, aby sa správali v súlade s Vašimi stratégiami. Nedokážeme zázraky, ani nemanipulujeme davy. Máme však výborné výsledky pri riešení problémov komunít, alebo pri zvyšovaní ich dynamiky. Komunitami rozumieme skupiny v organizácii; lokality, odborné skupiny, projektové skupiny, profilové skupiny, pracujeme aj so zákazníckimi komunitami; priami zákazníci, používatelia Vašich služieb, skupiny na sociálnych sieťach…
 

Virtuálna Akadémia (VIRTA)

Digitálne vzdelávanie vo všetkých svojich podobách. Distribuujeme vzdelávanie od primárneho vzdelávania až po podporu dištančnéno vzdelávanie na vysokých školách. Vzdelávame v dlhodobých – niekoľkoročných vzdelávacích programoch pre komunity, prevádzkujeme ale aj malé on-demand mikrokurzy. Samozrejeme, škála školení je veľmi široká. Frekventanti môžu pracovať anonymne, alebo v skupinách, no realizujeme aj osobné praktické tréningy, kde sa overujú získané kompetencie.