Kategórie
produkty

Produkty pre firemné vzdelávanie

Firemné vzdelávanie je pre nás výzvou už viac ako 20 rokov. Zbierame skúsenosti z každej oblasti života a vkladáme ich do zlepšovania našich služieb. Dostanete tak veľmi vyspelé a stabilné služby.

Virtuálna akadémia

Firemné vzdelávanie Virtuálna akadémia

Virtuálna akadémia je riešenie pre komunity. Komunity odborné, komunity projektové, komunity generačné, komunity zákaznícke, klientské alebo len komunity ktoré spája názor, či životný štýl. Pre každú komunitu vieme pripraviť a rozvíjať atraktívny vzdelávací proces s pridanou hodnotou komunitného manažmentu.

Firemné vzdelávanie môže mať aj podobu doménových vzdelávacích projektov, vzdelávania zákazníkov, alebo komunity na trhu, ktorá sa zákazníkmi len má stať.

Firemná univerzita

Firemné vzdelávanie Firemná univerzita

Firemná univerzita je riešenie riadenie systematických vzdelávacích procesov v organizácii. Inými slovami, zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov na všetky funkcionality a zmeny interného informačného systému, umožňuje vzdelávať procesné a procedurálne štandardy organizácie. Firemná univerzita pomáha nasadzovať zmeny a udržiavať vedomostnú úroveň svojich zamestnancov jednoduchým a prehľadným spôsobom.

Kategórie
produkty

VIRTA Kontextové riadenie vedomostí

km01
km02km03

Knowledge management

Alebo riadenie vedomostí

V prostredí organizácie vzniká a hneď aj zaniká veľké množstvo vedomostí o postupoch, o technológiách, o riešení rôznych situácií alebo o zákazníkoch. Každá z týchto informácií ma svoju cenu. Táto hodnota sa mení v čase a prispôsobuje sa situáciám v ktorej sa spoločnosť, alebo jej pracovníci nachádzajú.

Ak je vedomosť dostupná, organizácia má vyhodu práve v situácii, keď ju potrebuje využiť. Ak je vedomosť v kontexte, vie ju organizácia nielen využiť, ale aj spojiť s nositeľom vedomosti, vyhľadať súvislosti a následnosti a efektívnejšie sa správať vo svojej snahe dosiahnuť zisk.

MORE

Aktuálna ponuka produktov tejto rady

Kategórie
produkty

VIRTA moderné vzdelávanie

va01va02va03

Virtuálna akadémia VIRTA

Virtual academy VIRTA

Vzdelávanie v každej situácii, v každom čase a pre najrôznejšie cieľové skupiny. Kvalita a skúsenosti s tisíckami študentov od roku 1994.

MORE

Aktuálna ponuka produktov tejto rady

 

 

Kategórie
produkty

VIRTA podpora zamestnaneckých komunít

what01b
what02

what03

MORE