Podpora rozhodovania pre zmeny týkajúce sa IT

Čo je to?

Je to služba pre osoby, ktoré rozhodujú o zmene, alebo majú zmenu navrhnúť. Na základe dôkladných analýz a znalosti prostredia Vám pomôžeme vybrať to najlepšie rozhodnutie pri riešení aktuálnej situácie.

Pri analýze sledujeme celkový náklad (Total cost of Ownership) aktuálneho informatického riešenia ako takého. Po analýze navrhneme riešenia, zabezpečíme anonymný prieskum trhu a pre každú variantu vyčíslime náklady na zmenu (Cost of Change) na úrovniach inicializačnej investície, vyvolaných nákladov na ďalšie technológie, dopad na prevádzku a dopad na kapitál ľudských zdrojov (Human Resource Capital Management).

Ako to funguje?

Zveríte nám zadanie, ktoré obsahuje status, motivátory pre zmenu a strategické zámery, ktoré máte v pláne.

My Vám pripravíme základné rámce a po ich odsúhlasení spracujeme analýzu.

Na základe výsledkov si budete môcť jednoduchšie vybrať správne riešenie z palety reálnych a overených možností.

Pre koho to je?

Primárne je táto služba navrhnutá pre malé a stredne veľké organizácie. Tomu je prispôsobená aj cenová politika.

Zadávateľom sú osoby na pozícii s rozhodovacou právomocou, alebo osoby zodpovedné za návrh zmeny. Typicky šéfovia IT, výkonný manažéri, štatutári.

Vždy sú to však osoby, ktoré potrebujú nájsť riešenie situácie, ktorá je už neúnosná. Riešenie situácie je buď nejasné, alebo možné riešenia nie sú prijateľné možnostiam, ktoré táto osoba má k dispozícii. Vtedy je čas na našu službu.

Čo ostaneme v rámci tejto služby?

Výstupom služby sú:

  • vyčíslenie aktuálnych nákladov na daný stav
  • návrhy na riešenie
  • náklady na jednotlivé riešenia
  • prieskum trhu na zabezpečenie týchto riešení

Kto zabezpečuje túto službu?

Vašim zadaniam sa venujú regionálne tímy špecialistov, ktorý sa celý svoj profesionálny život venujú riadeniu IT služieb, ich projekcii a prevádzke. Všetci sa zúčastňovali procesov obstarávania IT služieb od malých organizácií až po obstarávania v nadnárodných koncernoch a na verejných obstarávaniach verejnej správy.

Ako získať ponuku na moju potrebu?

Odoslať