Kategórie
Nezaradené

Koncepty u klientov

Kategórie
Nezaradené

VIRTA vzdelávanie klientských komunít

 

 

VIRTA vzdelávanie klientských komunít

ef

Kategórie
Nezaradené

Produkty pre kontextové riadenie vedomostí

Všetky naše produkty a aplikácie vytvárame z rovnakého základného východiskového bodu. Kontextové riadenie vedomostí majú teda rovnaký základ, štruktúru a taxonómiu. Vieme ich teda navzájom prepájať a synergicky dopĺňať.

SkillsMill

kontextové riadenie vedomostí SkillsMill

Produkt SkillsMill určený pre bezbariérový zber informácií o vedomostiach, skúsenostiach a schopnostiach zamestnancov s pokročilou evaluáciou týchto dát. Produkt je určený pre organizácie s tvorbou vysokej pridanej hodnoty a väčším počtom tímov, oddelení či divízií.

SkillsMill zabezpečuje kontextové riadenie vedomostí prenesené na zručnosti a schopnosti zamestnancov využiť ich pri zlepšovaní a rozvoji firmeného podnikania.

ProductInfo

kontextové riadenie vedomostí ProductInfo

Služba ProductInfo je dostupná pre producentov a distribútorov akéhokoľvek tovaru, či služby. Pomáha predajcom, resellerom, franchízam mať všetky potrebné informácie o predávanom produkte alebo službe.

ProductInfo zabezpečuje prenos, aktualizáciu a dopĺňanie faktov pre kontextové riadenie vedomostí zamestnancov na úrovni floordesk.